WPISY HIPOTEKI, SADKOBIERCY, ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH DLA LOKALU SPÓŁDZIELCZEGO

 
 

HOME

|

TERMINY I PŁATNOŚCI

|

WPISY HIPOTEKI

|

ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH

|

KSIĘGI WIECZYSTE

|

KONTAKT

 
 
 
 
 Strona główna
 
 Wpisy do księgi wieczystej
 
- hipoteki
- spadkobierców
- roszczeń
 
 Zakładanie ksiąg wieczystych
 
- dla lokali spółdzielczych
- dla gruntu
 
Wykreślenia z księgi wieczystej
 
- hipoteki
 
 Zakres działania
 
 Terminy i płatności
 
 Odpisy księgi wieczystej
 
  Kontakt
 

Wpisy do księgi wieczystej

usługa od 100 zł

ddd
.
| TERMINY - OPŁATY - ZASADY KORZYSTANIA

   

Opłaty za przygotowanie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych lub założenie księgi wieczystej  dokonywana jest przelewem jako "przedpłata na konto" na rachunek bankowy:

ING 44 1050 1025 1000 0090 6066 6477

Koszt usługi tylko 100 PLN

Termin realizacji: 48 h

Do ceny należy doliczyć wymagane opłaty sądowe, które wpłaca Zamawiający bezpośrednio na konto Wydziału Ksiąg Wieczystych w Warszawie.

 
 
Opłaty sądowe wg. rodzaju wpisu

 
Wpis w dziale I
 
Zmiana adresu, powierzchni działki i innych danych opisujących nieruchomość - opłata sądowa 60 PLN
 
Wpis w dziale II
 
Zmiana właściciela:
 
1. Spadek - opłata sądowa 150 PLN
2. Pozostałe - opłata sądowa 200 PLN
 
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność:
 
 - opłata sądowa 200 PLN
 
Zmiana nazwiska (zawarcie związku małżeństwa):
 
- opłata sądowa 60 PLN
 
Wpis w dziale III
 
Wpis roszczeń:
 
- opłata sądowa 150 PLN
 
Wpisy ostrzeżeń, egzekucji komorniczych, zakazów:
 
- opłata sądowa 60 PLN
 
Służebność osobista i gruntowa:
 
- opłata sądowa 200 PLN
 
Wpis w dziale IV
 
Hipoteki
 
1. Wpis hipoteki: - opłata sądowa 200 PLN od jednego wpisu (hipoteka zwykła lub kaucyjna)
 
2. Wykreślenie: - opłata sądowa 100 PLN od jednej hipoteki
 
3. Zmiana: - opłata sądowa 100 PLN od jednej hipoteki
 
 
Założenie księgi wieczystej
 
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - opłata sądowa  260 PLN
 


REGULAMIN - ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

Regulamin okresla informacje, zasady korzystania z usług za poœrednictwem strony www.wpisy.com.pl

USŁUGA

Usługa œwiadczona przez firmę SI 24 - (właœciciela strony) polega na przygotowaniu wniosku elektronicznego w PDF o wpis do księgi wieczystej na podstawie złożonego zamówienia za poœrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.wpisy.com.pl. Na podstawie wprowadzonych danych przygotowujemy wniosek i odsyłamy na adres e-mail zamawiającego w formacie PDF. Przesłane wnioski należy dostarczyć osobiœcie lub korespondencyjnie do sądu prowadzącego daną księgę wieczystą. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia - Administratorem danych jest firma SI 24.

OPŁATY

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.wpisy.com.pl, który szczegółowo okreœla opłaty za usługę, opłaty sądowe.

TERMINY

Wnioski o wpis do księgi wieczystej przygotowujemy dla nieruchomoœci z całej Polski z sądów, w których wprowadzony został system elektroniczny ewidencji ksiąg wieczystych CIKW i księga jest zmigrowana.

Po wysłaniu wniosku na e-mail usługę uznaję się za zrealizowaną. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialnoœci za opóŸnienia przygotowania wniosku z powodu awarii systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwosci udostępniającego przeglądarkę Ksiąg Wieczystych. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialnoœci za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Wnioski o wpis przygotowujemy na podstawie podanych numerów Księgi Wieczystej oraz dokumentów urzędowych na podstawie, których mozna dokonac wpisu. Zgodnie z ustawą UOKiK w ciągu 14 dni od zamówienia można złożyć rezygnację jednak zamawiający będzie musiał pokryć koszty zamówienia. Zamówienia na dokumenty sądowe są œciœle związane z osobą zamawiającego, dltatego w przypadku gdy zamówienie zostało potwierdzone lub opłacone a następnie anulowane - nie zwracamy kosztów zamówienia. Dokumenty są sporządzane wg. specyfikacji zamawiającego i zgodnie z ustawą UOKiK nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.wpisy.com.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia i akceptacji Polityki Prywatnosci zgodnie z RODO.
   
   
 

 
Polityka Prywatnosci | Regulamin