WPISY HIPOTEKI, SADKOBIERCY, ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH DLA LOKALU SPÓŁDZIELCZEGO

 
 

HOME

|

TERMINY I PŁATNOŚCI

|

WPISY HIPOTEKI

|

ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH

|

KSIĘGI WIECZYSTE

|

KONTAKT

 
 
 
 
 Strona główna
 
 Wpisy do księgi wieczystej
 
- hipoteki
- spadkobierców
- roszczeń
 
 Zakładanie ksiąg wieczystych
 
- dla lokali spółdzielczych
- dla gruntu
 
Wykreślenia z księgi wieczystej
 
- hipoteki
 
 Zakres działania
 
 Terminy i płatności
 
 Odpisy księgi wieczystej
 
  Kontakt
 

Wpisy do księgi wieczystej

usługa od 100 zł

ddd
.
| POLITYKA PRYWATNOSCI

   

Pragniemy Panstwa poinformowac, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym Rozporządzeniem poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Panstwu prawach, które bedą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

1. Zbieranie danych podczas zamawiania usług. Korzystając z usług dostepnych na stronie internetowej wymagamy o podanie danych osobowych identyfikujących Zamawiającego czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail lub NIP. W zależnoœci od zamówienia wymagamy dodatkowo nr Księgi Wieczystej, numer nieruchomoœci (działki, lokalu, budynku), właœciciela nieruchomoœci itp. dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Składając zamówienie zamawiający akceptuje regulamin zawarty na stronie internetowej i politykę prywatnoœci. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje: Przemysław Małek prowadzący działalnoœć gospodarczą pod firmą „SI 24 Przemysław Małek”. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. Wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej, wysyłając e-mail lub kontaktując się z Nami telefonicznie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy itp., dane te potrzebne są w celu realizacji zamówienia. W ramach realizacji zamówienia przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi – powiązane z naszymi usługami. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które œwiadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich tłumacze przysięgli, notariusze, firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Sprawiedliwoœci i podlegające mu Sądy.

2. Wykorzystywanie zbieranych danych Nie sprzedajemy danych zebranych o Zamawiającym osobom trzecim. Dane zbierane podczas składnia zamówień są wykorzystane tylko w celu realizacji zamówień, które nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku korzystania z naszych usług, gdyż bez ich podania nie możemy realizować oferowanych usług. Dane zbierane automatycznie używane są do analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalając lokalizacje demograficzną o użytkownikach, lub do zbadania zainteresowania użytkownika zawartoœcią strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o wszystkich użytkownikach serwisu. Informacje zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Naszą firmą są wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na zadawane pytania przed realizacją zamówień. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku kontroli Inspektora Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione kontrolerowi . W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu oraz podania fałszywych danych, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, mamy prawo udostępnić zebrane dane organom œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do obsługi po sprzedażowej (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

3. Kontakt z Zamawiającym W procesie realizacji naszych usług, otrzymujesz na adres e-mail informację o statusie realizowanego zamówienia. Zastrzegamy sobie również kontakt telefoniczny, jeżeli będziemy mieli zapytania lub ważne informacje dotyczące zamówienia lub będzie konieczne potwierdzenie przekazanych danych.

4. Zmiana zebranych danych Państwa uprawnienia w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku: sprostowanie (poprawienie danych); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; ograniczenia przetwarzania danych; dostęp do informacji o danych oraz samych danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pisemnie na adres siedziby firmy: SI 24 ul. Odkryta 48E lok. 609, 03-140 Warszawa lub mailowo na adres: si24@si24.pl. Danych zbieranych automatycznie oraz użytych do transakcji zakupu (płatnoœci) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częœcią operacji księgowych.

5. Zmiany polityki prywatnoœci dostępnej na stronie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatnoœci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatnoœci na tej stronie.

6. Kontakt

Firma obsługująca: SI 24 ul. Odkryta 48E/609, 03-140 Warszawa, Polska

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatnoœci, prosimy o kontakt korzystając z e-mail:si24@si24.pl

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatnoœci Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 
Polityka Prywatnosci | Regulamin