WPISY HIPOTEKI, SPADKOBIERCY, ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH DLA LOKALU SPÓŁDZIELCZEGO  
 

HOME

|

TERMINY I PŁATNOŚCI

|

WPISY HIPOTEKI

|

ZAKŁADANIE KSIĄG WIECZYSTYCH

|

KSIĘGI WIECZYSTE

|

KONTAKT

 
 
 
 
 > Strona główna
 
 Wpisy do księgi wieczystej
 
- hipoteki
- spadkobierców
- przekształcenie użytkowania
  wieczystego na prawo własności
 
 Zakładanie ksiąg wieczystych
 
- dla lokali spółdzielczych
 
Wykreślenia z księgi wieczystej
 
- hipoteki
 
 
 Odpisy księgi wieczystej
 
  Kontakt
 

Wpisy do księgi wieczystej

usługa od 80 zł 

ddd
.

Wpisy do księgi wieczystej przez Internet w 48h. Profesjonalnie przygotujemy wniosek wpis do księgi wieczystej zależny od rodzaju wpisu w Księdze Wieczystej. Wystarczy, że otrzymamy dokumenty z Banku, spółdzielni, akt notarialny a na ich podstawie wypełnimy wniosek i dostarczymy go do sądu. Nie trać czasu w sądzie zamów wpis przez Internet przygotowany bez pomyłki przez doświadczonych specjalistów !

 
   

Oferujemy wpisy hipoteki, spadkobierców, współwłasności, wykreślenia hipoteki, zmiany zapisów, zakładanie ksiąg wieczystych lokali spółdzielczych oraz gruntu

 
   
Jak zamówić wpis do księgi wieczystej  
   

Aby zamówić usługę należy wypełnić formularz zamówienia oraz przesłać kopię dokumentów na podstawie, których przygotowujemy wniosek zależny od rodzaju wpisu. Gotowy wniosek przesyłamy bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego w celu jego wydruku i podpisu. Komplet podpisanych dokumentów (wniosek i zaświadczenia) odbiera kurier i dostarcza go do Nas w celu dostarczenia do wydziału Ksiąg Wieczystych w Warszawie.

 
   

Płatność za przygotowanie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych dokonywana jest przelewem jako "przedpłata na konto" na rachunek bankowy:

ING 44 1050 1025 1000 0090 6066 6477

Koszt usługi tylko 80 PLN

Do ceny należy doliczyć wymagane opłaty sądowe, które wpłaca Zamawiający bezpośrednio na konto Wydziału Ksiąg Wieczystych w Warszawie.

 
 
Zakres działania

Przygotowujemy wnioski dla nieruchomości położonych na terenie całego kraju, dla ksiąg zmigrowanych czyli przeniesionych do elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych we wszystkich Wydziałach Ksiąg Wieczystych w całej Polsce
 
Dostarczamy oryginały wniosków do sądu dla ksiąg prowadzonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Warszawie przy ul. Solidarności 58 dla Dzielnic:
Warszawa Białołęka,  Śródmieście, Mokotów, Bemowo, Bielany, Żoliborz, Wawer, Praga Południe, Praga Północ, Wilanów, Ursynów, Ursus, Włochy, Wesoła oraz miasta Łomianki.
dla Ksiąg Wieczystych prowadzonych w Wydziale Ksiąg Wieczystych KRAKÓW-Podgórze dla miejscowości Kraków oraz gmin Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś.
 
Rodzaje wpisów w Księdze Wieczystej

 
Wpis w dziale I
 
Zmiana adresu, powierzchni działki i innych danych opisujących nieruchomość - opłata sądowa 60 PLN
 
Wpis w dziale II
 
Zmiana właściciela:
 
1. Spadek - opłata sądowa 150 PLN
2. Pozostałe - opłata sądowa 200 PLN
 
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność:
 
 - opłata sądowa 200 PLN
 
Zmiana nazwiska (zawarcie związku małżeństwa):
 
- opłata sądowa 60 PLN
 
Wpis w dziale III
 
 
Służebność osobista i gruntowa (użytkowanie wieczyste):
 
- opłata sądowa 200 PLN
 
Wpis w dziale IV
 
Hipoteki
 
1. Wpis hipoteki: - opłata sądowa 200 PLN od jednej hipoteki
 
2. Wykreślenie: - opłata sądowa 100 PLN od jednej hipoteki
 
3. Zmiana: - opłata sądowa 150 PLN od jednej hipoteki
 
 
Założenie księgi wieczystej
 
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - opłata sądowa  260 PLN
 
   

Księgi Wieczyste prowadzi się w celu ustalenia prawnego stanu nieruchomości. Księgi wieczystej zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia prawnego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu rodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.  

   

Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola. Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra "0". Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie informatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

 
   
 

Źródło: (Dz. U. Nr 247, poz. 1811 ze zm.;Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 20)

 
Polityka Prywatnosci | Regulamin

księgi wieczyste, KRS, odpisy sądowe

Wyszukiwarka punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego KRK www.zaswiadczeniekrk.pl